c# Desktop

Tetris Oyununu c# Dilini Kullanarak Form Sayfasında Kodlama8

İkinci şeklimiz mavi renkli olan sağa merdiven basamaklı olan şekildir Bu şeklimizde iki durumda döndürülmektedir. sekilNo değişkenimizin değeri 2 olduğunda bu şekil ile ilgili döndürme işlemi yapılacaktır. Bu şeklin dönme işlemini gerçekleştirelim.

Adım 1: Şeklimize ait durum değişkeninin 1 olması durumunu kontrol edelim.

            case 2:
                if (durum == 1) {
 
                }
                break;
Adım 2: Öncelikle şeklin başlangıçta dönme konumunda olup olmadığını kontrol edelim.
            case 2:
                if (durum == 1) {
                    if (aktifSekil[2] > 10) {
 
                    }
                }
                break;
Adım 3: Şeklimizin bir önceki ve bir sonraki şekle göre durumunu kontrol edelim.
            case 2:
                if (durum == 1) {
                    if (aktifSekil[2] > 10) {
                                    if (kare[aktifSekil[2] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] + 10].Visible == false){
 
                        }
                    }
                }
                break;
Adım 4: Kontrol işlemi doğru sonucu bulduğunda şeklimizi gizleyelim ve yeni şeklin konumunu belirleyelim.
                        case 2:
                            if (durum == 1)
                            {
                                if (aktifSekil[2] > 10)
                                {
                                    if (kare[aktifSekil[2] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] + 10].Visible == false)
                                    {
                                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                                        {
                                            kare[aktifSekil[i]].Visible = false;
                                        }
                                        aktifSekil[0] = aktifSekil[2];
                                        aktifSekil[1] = aktifSekil[0] - 10;
                                        aktifSekil[2] = aktifSekil[3] + 10;
                                        aktifSekil[3] = aktifSekil[2] - 10;
                                        durum = 2;
                                    }
                                }
                            }
                break;
Adım 5: Şimdi durum değerinin 2 olması halini kontrol edelim.
                        case 2:
                            if (durum == 1)
                            {
                                if (aktifSekil[2] > 10)
                                {
                                    if (kare[aktifSekil[2] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] + 10].Visible == false)
                                    {
                                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                                        {
                                            kare[aktifSekil[i]].Visible = false;
                                        }
                                        aktifSekil[0] = aktifSekil[2];
                                        aktifSekil[1] = aktifSekil[0] - 10;
                                        aktifSekil[2] = aktifSekil[3] + 10;
                                        aktifSekil[3] = aktifSekil[2] - 10;
                                        durum = 2;
                                    }
                                }
                            } else if (durum == 2) {
 
                }
                break;
Adım 6: Şeklimizin önceki ve sonraki konumunu kontrol edelim. Ayrıca şeklin duvarlara yanaşık olup olmadığını da kontrol etmeliyiz.
                        case 2:
                            if (durum == 1)
                            {
                                if (aktifSekil[2] > 10)
                                {
                                    if (kare[aktifSekil[2] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] + 10].Visible == false)
                                    {
                                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                                        {
                                            kare[aktifSekil[i]].Visible = false;
                                        }
                                        aktifSekil[0] = aktifSekil[2];
                                        aktifSekil[1] = aktifSekil[0] - 10;
                                        aktifSekil[2] = aktifSekil[3] + 10;
                                        aktifSekil[3] = aktifSekil[2] - 10;
                                        durum = 2;
                                    }
                                }
                            }
                            else if (durum == 2)
                            {
                                if (kare[aktifSekil[2] - 1].Visible == false && kare[aktifSekil[2] - 2].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && !(aktifSekil[0] % 10 == 1))
                                {
 
                    }
 
                }
                break;
Adım 7: Şart cümlemiz doğru sonucu verdiyse mevcut şekli gizleyelim. Yeni şeklin konumunu belirleyelim.
                        case 2:
                            if (durum == 1)
                            {
                                if (aktifSekil[2] > 10)
                                {
                                    if (kare[aktifSekil[2] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && kare[aktifSekil[3] + 10].Visible == false)
                                    {
                                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                                        {
                                            kare[aktifSekil[i]].Visible = false;
                                        }
                                        aktifSekil[0] = aktifSekil[2];
                                        aktifSekil[1] = aktifSekil[0] - 10;
                                        aktifSekil[2] = aktifSekil[3] + 10;
                                        aktifSekil[3] = aktifSekil[2] - 10;
                                        durum = 2;
                                    }
                                }
                            }
                            else if (durum == 2)
                            {
                                if (kare[aktifSekil[2] - 1].Visible == false && kare[aktifSekil[2] - 2].Visible == false && kare[aktifSekil[3] - 10].Visible == false && !(aktifSekil[0] % 10 == 1))
                                {
                                    for (int i = 0; i < 4; i++)
                                    {
                                        kare[aktifSekil[i]].Visible = false;
                                    }
                                    aktifSekil[0] = aktifSekil[0] + 9;
                                    aktifSekil[1] = aktifSekil[0] + 1;
                                    aktifSekil[2] = aktifSekil[1] - 10;
                                    aktifSekil[3] = aktifSekil[2] + 1;
                                    durum = 1;
                                }
                            }
                            break;
Projemizi kaydedip çalıştıralım. Bu şekilde de dönme işleminin gerçekelştiğini görürsünüz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.

 


İlgili Makaleler
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Kompleks Veri Bağlama (Complex Data Binding)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Sınıfı
Form Sınıfına Ait Bazı Olayların ve Özelliklerin Kullanılmasına Ait Örnek Uygulama
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
GroupBox Paneliyle Gruplandırılan Bilgisayar Parçalarının Satışını Yapan c# Form Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Yapıcı Metotlar (Constructors)

Yorum Ekle
   
Kötü İyi