c# Web

Asp.Net Web Uygulamalarında SqLite Tablosuna Kayıt Girişini Gerçekleştirme

SqLite programında tanımlanan tablolara kayıt işlemini gerçekleştirmek için INSERT komutu kullanılır. Daha önce hazırladığımız Uyeler tablosuna kayıt girişi işlemlerini burada anlatmaya çalışacağız. Bu arada tabloda bulunan kayıtları GridView nesnesinde listelemek istiyorum. 

Web sayfasına bir button ekleyelim. Bunun başlığını "Kaydet", ismini ise "btnKaydet" olarak değiştirelim. Butonun üzerinde farenin sol tuşuna iki defa basarak Click olayını oluşturalım. Öncelikle kayıt girişi işlemini sabit değerler üzerinde yapmak istiyorum. Burada ad, soyad, kullanici, sifre isminde değişkenleri string tipte tanımlayalım.

            string ad, soyad, kullanici, sifre;

Tanımladığımız bu değişkenlere ilk değerlerini verelim.

            ad = "Kıvanç";
            soyad = "Tatlıtuğ";
            kullanici = "tatli";
            sifre = "1234";

Daha sonra veritabanımızı açalım.

            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;

Şimdi kayıt girişi için INSERT komutunu tanımlayalım.

            cmd.CommandText = "INSERT INTO Uyeler(Adi, Soyadi, Username, Password) VALUES ('" + ad + "','" + soyad + "','" + kullanici + "','" + sifre + "')";

Artık komutumuzu çalıştıralım ve veri tabanı bağlantısını keselim.

            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();

Button nesnesinin Click olayı aşağıdaki gibi olacaktır.

        private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            string ad, soyad, kullanici, sifre;
 
            ad = "Kıvanç";
            soyad = "Tatlıtuğ";
            kullanici = "tatli";
            sifre = "1234";
            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "INSERT INTO Uyeler(Adi, Soyadi, Username, Password) VALUES ('" + ad + "','" + soyad + "','" + kullanici + "','" + sifre + "')";
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
        }

Projemizi kaydedip çalıştıralım. Herhangi bir hata almadan işlemin tamamlandığını görürüz. Ancak kaydın tabloya eklenip eklenmediğini bilmiyoruz. Bu sorunu çözmek için web sayfasına 1 adet GripView ekleyelim. Daha sonra tabloda yer alan kayıtları listelemek için kod kısmında Listele() isminde bir metot oluşturalım.

        private void Listele()
        {
 
        }

Şimdi bu metot altına tablodaki kayıtların listelenmesi işlemlerini yazacağız. Bu arada tablolarda yer alan kayıtları listelemek için SELECT komutundan yararlanacağız. Öncelikle veri tabanıyla iletişime geçelim.

            con = new SQLiteConnection("Data Source=skorlar.s3db;Version=3;");

Şimdi Uyeler tablosundaki tüm kayıtları almak için SELECT komutunu yazalım.

            da = new SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM Uyeler", con);

Tablodaki kayıtları tutmak için Dataset oluşturalım.

            ds = new DataSet();

Veri tabanını açalım.

            con.Open();

Şimdi de Uyeler tablosundaki tüm kayıtları Dataset nesnesine ekleyelim.

            da.Fill(ds, "Uyeler");

Dataset içinde yer alan tüm kayıtları DataGridView içine aktaralım.

            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Uyeler"];

Ve en sonunda veritabanını kapatalım.

            con.Close();

Listele fonksiyonuna ait tüm kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

        private void Listele()
        {
            con = new SQLiteConnection("Data Source=skorlar.s3db;Version=3;");
            da = new SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM Uyeler", con);
            ds = new DataSet();
            con.Open();
            da.Fill(ds, "Uyeler");
            grvListe.DataSource = ds.Tables["Uyeler"];
            grvListe.DataBind();
            con.Close();
        }
 
Tanımladığımız bu fonksiyonu hem formun load olayının sonuna hem de kayıt işlemini yaptığımız butonun sonuna ekleyelim. Projeyi kaydedip çalıştıralım. Eklediğimiz tek kayıt DataGridView içinde görüntülenecektir.

Artık kayıtlarımızı statik değil dinamik yapalım. Bunun form sayfasına 5 adet label, 5 adet textbox ekleyelim. Label nesnelerinin başlıklarını sırasıyla "Kodu :", "Adı : ", "Soyadı : ", "Kullanıcı Adı : ", "Şifre : " değiştirelim. Textbox nesnelerinin isimlerini de sırasıyla txtKodu, txtAdi, txtSoyadi, txtUsername, txtPassword olarak değiştirelim. Şimdi kaydet butonunun kodlarını tekrar düzenleyelim.

        private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            string ad, soyad, kullanici, sifre;
 
            ad = txtAdi.Text;
            soyad = txtSoyadi.Text;
            kullanici = txtUsername.Text;
            sifre = txtPassword.Text;
 
            cmd = new SQLiteCommand();
            con.Open();
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = "INSERT INTO Uyeler(Adi, Soyadi, Username, Password) VALUES ('" + ad + "','" + soyad + "','" + kullanici + "','" + sifre + "')";
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
            Listele();
        }

Projeyi kaydedip çalıştıralım. Metin kutularına değer girişi yapalım. Kaydet dediğimizde kaydın tabloya eklendiğini görürsünüz.


İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi