Arduino

Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme

Devrede tanımlanan elemanlara uzaktan kumandayla ulaşıp istediğiniz herhangi bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Radyo sinyalleri yardımıyla haberleşen uzaktan kumandanın karşı tarafında bi alıcı eleman yer almaktadır. Bu sensör yardımıyla elemanlara istediğiniz herhangi bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uzaktan kumandayla ilgili işlemleri gerçekleştirmek için IRremote kütüphanesini projeye dahil etmeniz gerekir.  Biz burada ledlerden birini uzaktan kumandayla açıp kapatacağız. 

Devremize ait elemanlar aşağıda yer almaktadır.

1 adet Arduino UNO

1 adet kırmızı led

1 adet mavi led

1 adet yeşil led

3 adet 220 ohm direnç

1 adet IR sensörü

1 adet uzaktan kumanda

Yeteri kadar kablo

Devrenin şeması aşağıdaki gibi olacaktır.

Devreye ait olan kodlar ise aşağıda yer almaktadır.

#include <IRremote.h>
#define LED1  3
#define LED2  5
#define LED3  6
#define IRPIN 2
int voltage[12];
unsigned long key_value = 0;
 
int which_led = 0;
IRrecv irrecv(IRPIN);
decode_results results;
const byte leds[] = {LED1, LED2, LED3};
void setup() {
  Serial.begin(115200);
 
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
 
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
 
  irrecv.enableIRIn();
 
}
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if (results.value == 0XFFFFFFFF)
      results.value = key_value;
    switch (results.value) {
 
      case 0xFD08F7://1
        which_led = 1;
        toggle(3);
        break ;
      
      case 0xFD8877://2
        which_led = 2;
        toggle(5);
        break ;
      
      case 0xFD48B7://3
        which_led = 3;
        toggle(6);
        break ;
    }
    key_value = results.value;
    irrecv.resume();
  }
}
 
void toggle(int pin) {
  if (voltage[pin]) {
    Serial.print("LED ");
    Serial.print(which_led);
    Serial.println(" Kapatildi");
    digitalWrite(pin, LOW);
    voltage[pin] = 0;
  } else {
    Serial.print("LED ");
    Serial.print(which_led);
    Serial.println(" Acildi");
    digitalWrite(pin, HIGH);
    voltage[pin] = 1;
  }
}

İlgili Makaleler
IRremote Library Kurulumu
RGB LED ile Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Potansiyometre ile LED Lambalarının Yanıp Sönme Hızının Ayarlanması
Seri Monitör Yardımıyla Girilen Değere Göre Ledi Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart ile Trafik Lambası Kontrolü
LDR Elemanıyla Ölçülen Işık Seviyesini Ledler Yardımıyla Gösteren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanmasını Buton İle Kontrol Eden Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kartla Mesafe Sensörü Değerlerine Göre Ledleri Yakma Uygulaması
Arduino Uno Kart Kullanarak Anahtar İle Kontrol Edilen Dijital Giriş Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Eğitsel Robotun Devre Şeması
TinkerCAD Platformunda Verilen Mesajı Seri Port Kullanarak Gösteren Uygulama
TinkerCAD Platformunu Kullanarak Merhaba Dünya Mesajını LCD Ekranda Görüntüleyen Arduino Uygulaması
Seri Port Ekranında Merhaba Dünya Mesajını Yazdıran Arduino Uno Uygulaması
Arduino Uno Kart ile Trafik Işıklarında Yayalar İçin Sinyalizasyon Lambası Kontrolü
Arduino Uno Kart İle Ledlerin Yanma Sırasını Anahtarla Değiştiren Uygulamayı TinkerCAD Platformunda Yapma
Arduino Kart İle Rastgele Belirlenen Süre Kadar Led Yakma Uygulamasını TinkerCAD Platformunda Yapma
Mikrodenetleyici Kart İle Birlikte Kullanılan 7 Segment Display Elemanı ve Özellikleri
Devrede Bulunun Ledlerden Birini Uzaktan Kumandayla Açıp Kapatan Uygulamayı Tinkercad Platformunda Gerçekleştirme
Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü
Robot Tabanlı Proje Geliştirmede Kullanılan Motor Sürücü

Yorum Ekle
   
Kötü İyi