c# Desktop

Text Dosyasındaki Bilgileri Okuyan c# Console Uygulaması

Text dosyaları hızlı işlem yapılmaları ve çabuk açılmaları sebebilye programcıların sık başvurduğu dosya türüdür. Farklı platformlarda rahatlıkla çalışabilmektedir. Bu uygulamamızda önceden oluşturulmuş ve içinde bilgi bulunan bir txt dosyasının içeriğinin nasıl okunacağından bahsedeceğiz.

Bir text dosyasını farklı yöntemlerle okuyabilirsiniz. Ben c sürücüsünde data klasörü altında bilgi.txt isimli dosyanın içeriğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle yeni bir Console uygulaması açalım. Aşağıdaki kodları yazalım.

        static readonly string textFile = @"C:\data\bilgi.txt";
        static void Main(string[] args)
        {
            if (File.Exists(textFile))
            {
                // Tüm bilgileri tek değişkende saklama   
                string text = File.ReadAllText(textFile);
                Console.WriteLine(text);
            }
 
            if (File.Exists(textFile))
            {
                // Dosyayı satır satır okuma  
                string[] lines = File.ReadAllLines(textFile);
                foreach (string line in lines)
                    Console.WriteLine(line);
            }
 
            if (File.Exists(textFile))
            {
                // StreamReader kullanarak dosyayı satır satır okuma  
                using (StreamReader file = new StreamReader(textFile))
                {
                    int counter = 0;
                    string ln;
 
                    while ((ln = file.ReadLine()) != null)
                    {
                        Console.WriteLine(ln);
                        counter++;
                    }
                    file.Close();
                    Console.WriteLine($"Dosya {counter} satırdan oluşuyor.");
                }
            }
 
            Console.ReadKey();

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi