c# Desktop

Rastgele Oluşturulan Resimleri Tıklayarak Form Sayfasından Kaldıran c# Form Uygulaması

Neredeyse tüm oyunların mantığını oluşturan bir uygulamayla karşınızdayız. Rastgele ve farklı konumlarda üretilen resimleri tıklayarak form sayfasından kaldırma uygulamasını yapacağız. Form sayfasına bir adet Label, bir adet Timer ekleyelim. Form sayfasına aşağıdaki kodları yazalım.

        Random rand =new Random();
        List<PictureBox> items = new List<PictureBox>();
 
        private void MakePictureBox()
        {
            PictureBox newPic = new PictureBox();
 
            newPic.Width = 50;
            newPic.Height = 50;
            newPic.BackColor = Color.Blue;
 
            int x = rand.Next(10, this.ClientSize.Width - newPic.Width);
            int y = rand.Next(10, this.ClientSize.Height - newPic.Height);
            newPic.Location = new Point(x, y);
 
            newPic.Click += NewPic_Click;
 
            items.Add(newPic);
            this.Controls.Add(newPic);
        }
 
        private void NewPic_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            PictureBox temPic = sender as PictureBox;
 
            items.Remove(temPic);
 
            this.Controls.Remove(temPic);
            label1.Text = "Resim :" + items.Count();
        }
 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            MakePictureBox();
            label1.Text = "Resim :" + items.Count();
        }
 

Etiketler
c# picture random click 
İlgili Makaleler
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Verilen Bir Sayının Armstrong Sayı Olup Olmadığını Bulan c# Console Uygulaması
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
C# Programlama Dilinde Fonksiyon Çeşitleri
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Girilen Sayının Okunuşunu Yapan c# Uygulaması
Pascal Üçgenine Ait İlk 10 Terimin Kat Sayılarını Bulan c# Console Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Tetris Oyununu C# Dilini Kullanarak Form Sayfasında Kodlama1
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Faktöriyel Hesabı Yapan c# Windows Form Uygulaması
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri

Yorum Ekle
   
Kötü İyi