Android

Üç Basamaklı Bir Sayının Altıya Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Android Java Uygulaması

Üç basamaklı bir sayının altıya bölünebilmesi için bu sayının hem ikiye hem de üçe bölünmesi gerekir. Buna göre sayının birler basamağındaki rakamın ikinin katı ve sayının sayı değerleri toplamının üçün katı olmasına bakılır. 

Bu uygulamamızda girilen üç basamaklı sayının altıya bölünüp bölünmediği kontrol edilecektir. Android Studio uygulamasını açalım. Aşağıdaki kodları string.xml sayfasına ekleyelim.

<resources>
  <string name="app_name">Bölünebilme Uygulaması</string>
  <string name="bul">Bul</string>
  <string name="giris">Sayı Giriniz...</string>
</resources>
Bu tanımlamaları da activity_main.xml dosyasına ekleyelim.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center_horizontal"
  android:orientation="vertical">

  <EditText
    android:id="@+id/txtSayi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="8"
    android:hint="@string/giris">

    <requestFocus></requestFocus>
  </EditText>

  <Button
    android:id="@+id/btnBul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/bul"
    android:textSize="25dp"></Button>

  <TextView
    android:id="@+id/txtMesaj"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:textSize="20sp" />
</LinearLayout>
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Burada buton için onClickListener tanımlaması kullanılacaktır.
  Button btnBul;
  TextView txtMesaj;
  EditText txtSayi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
  }

  public void init() {
    btnBul = findViewById(R.id.btnBul);
    txtSayi = findViewById(R.id.txtSayi);
    txtMesaj = findViewById(R.id.txtMesaj);

    btnBul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String sayi;
        String mesaj = "";
        sayi = txtSayi.getText().toString();
        if (sayi.length() != 3) {
          txtSayi.setText("");
          return;
        }
        int t = Integer.parseInt(sayi.substring(2));
        int t1 = Integer.parseInt(sayi.substring(0,1))+
Integer.parseInt(sayi.substring(1,2))+Integer.parseInt(sayi.substring(2,3));
        mesaj += sayi + " Sayısının altıya bölünmesi için \n";
        mesaj += "hem ikiye hem de üçe bölünmesi gerekir. \n";
        mesaj += "Buna göre ikiye bölünmesi için \n";
        mesaj += "birler basamağındaki " + t + " sayısının \n";
        mesaj += "0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir.\n";
        mesaj += "Ayrıva " + sayi + " Sayısının üçe bölünmesi için \n";
        mesaj += "sayı değerleri toplamı olan " + t1 + " sayısının \n";
        mesaj += "üçe bölünmesi gerekir.";
        if (AltiyaBolunurMu(sayi))
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı altıya bölünür";
        }
        else
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı altıya bölünmez";
        }

        txtMesaj.setText(mesaj);
      }
    });
  }

  public static boolean AltiyaBolunurMu(String x)
  {
    int iki = "02468".indexOf(x.substring(2));
    int uc = Integer.parseInt(x.substring(0,1)) + 
Integer.parseInt(x.substring(1,2)) + Integer.parseInt(x.substring(2,3));
    if (iki != -1 && uc % 3 == 0)
    {
      return true;
    }
    return false;
  }
Yine bir güzel uygulama daha yaptık. Arkadaşlar yapılanları sosyal medyada paylaşırsanız konuyu herkesin öğrenmesine yardımcı olursunuz. Uygulamayı çalıştırıp 784 sayısını girerseniz aşağıdaki sonuçla karşılaşırsınız.


İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız
Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu

Yorum Ekle
   
Kötü İyi