Android

Üç Basamaklı Bir Sayının Onbire Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Android Java Uygulaması

Üç basamaklı bir sayının onbire bölünebilmesi için birler basamağından başlayarak +, -, +, -, +, -, ... yazılır. Artı olanlar kendi arasında, eksi olanlar kendi arasında toplanır ve birbirinden çıkarılır. Çıkan sonuç 0 veya onbirin katı ise sayı onbire bölünür. 

Bu uygulamamızda girilen üç basamaklı sayının onbire bölünüp bölünmediği kontrol edilecektir. Üç basamaklı bir sayının ona bölünebilmesi için birler basamağındaki sayının sıfır olması gerekir. Buna göre sayı ne olursa olsun birler basamağındaki sayının sıfır olup olmadığına bakılır. 

Bu uygulamamızda girilen üç basamaklı sayının ona bölünüp bölünmediği kontrol edilecektir. Android Studio uygulamasını açalım. Aşağıdaki kodları string.xml sayfasına ekleyelim.

<resources>
  <string name="app_name">Bölünebilme Uygulaması</string>
  <string name="bul">Bul</string>
  <string name="giris">Sayı Giriniz...</string>
</resources>

Bu tanımlamaları da activity_main.xml dosyasına ekleyelim.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center_horizontal"
  android:orientation="vertical">

  <EditText
    android:id="@+id/txtSayi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="8"
    android:hint="@string/giris">

    <requestFocus></requestFocus>
  </EditText>

  <Button
    android:id="@+id/btnBul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/bul"
    android:textSize="25dp"></Button>

  <TextView
    android:id="@+id/txtMesaj"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:textSize="20sp" />
</LinearLayout>
Sıra geldi kodları düzenlemeye. Burada buton için onClickListener tanımlaması kullanılacaktır.
  Button btnBul;
  TextView txtMesaj;
  EditText txtSayi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
  }

  public void init() {
    btnBul = findViewById(R.id.btnBul);
    txtSayi = findViewById(R.id.txtSayi);
    txtMesaj = findViewById(R.id.txtMesaj);

    btnBul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String sayi;
        String mesaj = "";
        sayi = txtSayi.getText().toString();
        if (sayi.length() != 3) {
          txtSayi.setText("");
          return;
        }
        int t = (+1) * Integer.parseInt(sayi.substring(0,1)) + (-1) * 
Integer.parseInt(sayi.substring(1,2)) + (+1) * Integer.parseInt(sayi.substring(2,3));
        mesaj += sayi + " Sayısının onbire bölünmesi için \n";
        mesaj += "birler basamağından başlayarak \n";
        mesaj += "sırasıyla +, -, + yazılır. Artı olanlar kendi arasında \n";
        mesaj += "eksi olanlar kendi arasında toplanır. \n";
        mesaj += "Elde edilen " + t + " sayısı 0 ise ya da 11 sayısına \n";
        mesaj += "bölünüyorsa, " + sayi + " sayısı da onbire bölünür.";
        if (OnbireBolunurMu(t))
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı onbire bölünür";
        }
        else
        {
          mesaj += "\nBuna göre " + sayi + " sayısı onbire bölünmez";
        }
        txtMesaj.setText(mesaj);
      }
    });
  }

  public static boolean OnbireBolunurMu(int x)
  {
    if (x == 0 || x % 11 == 0)
    {
      return true;
    }
    return false;
  }
Yine bir güzel uygulama daha yaptık. Arkadaşlar yapılanları sosyal medyada paylaşırsanız konuyu herkesin öğrenmesine yardımcı olursunuz. Uygulamayı çalıştırıp 858 sayısını girerseniz aşağıdaki sonuçla karşılaşırsınız.


İlgili Makaleler
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu
Rastgele Üretilen Sayıyı WorkManager Sınıfında Bildirimle Gösteren Android Java Uygulaması
Belirtilen Aktiviteyi Bildirim Yardımıyla Açan Android Java Uygulaması
Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında Ülkemizin Yer Aldığı Grubu TableLayout Kullanarak Gösteren Android Studio Uygulaması
Android Studio Programında Cleartext HTTP Traffic Not Permitted Hatasını Düzeltme
Üç Basamaklı Bir Sayının Üçe Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
Android Studio Uygulamalarında Custom Rating Bar Oluşturma
Seçilen Resmi Arkaplan Olarak Ayarlayan Android Java Uygulaması
Ken Burns Animasyonlu Splash Ekranı Oluşturan Android Java Uygulaması
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
Android Studio Programında Belirtilen Özelliklerde Emulator Kurulumu
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Android Studio Programında UrunlerDb Yerel Veri Tabanında Urunler Tablosunu Oluşturma
Android Studio Programında UrunlerDb Yerel Veri Tabanında Urunler Tablosundaki Verileri Listeleme
Android Studio Programında Yerel Veri Tabanındaki Tablonun Alanları İçin Model Oluşturmak

Yorum Ekle
   
Kötü İyi