c# Desktop

Form Sayfasında Qr Code Kare Kod Oluşturma ve Kaydetme

Günümüzde neredeyse tüm uygulamalarda Qr Code yapısı kullanılmaktadır. Bu kodlama tekniğiyle birçok işlemi kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamamızda hem kare kod oluşturmayı hem de oluşturulan bu kare kodu dosya olarak kaydetme işlemlerini yapacağız.

Visual Studio 2022 programını açalım.

Yeni bir proje oluşturalım.

Oluşturulan projeye Manage Nuget Package komutu vasıtasıyla ZXing.Net kütüphanesini ekleyelim.

Aşağıdaki gibi bir form tasarımı yapalım.

C sürücüsüne KareKod isminde bir klasör oluşturalım. Tanımladığımız kare kodlar bu klaörün içerisinde saklanacaktır.

Butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazalım.

      string qrData = textBox1.Text;
      string qrFileName = textBox2.Text;

      if (string.IsNullOrEmpty(qrData) || string.IsNullOrEmpty(qrFileName))
      {
        MessageBox.Show("Lütfen metin kutularını boş bırakmayınız!", "Hata");
        return;
      }

      if (File.Exists(@"D:\KareKod\" + qrFileName + ".png"))
      {
        MessageBox.Show("Dikkat! Böyle bir dosya mevcuttur.
\nBaşka bir dosya ismi verin.", "Hata");
        return;
      }

      BarcodeWriter barcodeW = new BarcodeWriter();

      barcodeW.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;

      barcodeW.Write(qrData).Save(@"D:\KareKod\" + qrFileName + ".png");
      pictureBox1.Image = Image.FromFile(@"D:\KareKod\" + qrFileName + ".png");

 


Etiketler
c# form qr code zxing filename save 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi