c# Desktop

Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) c# Form Uygulamasında Değiştirme

Windows İşletim Sistemi kullanıcıları korumak amacıyla kullanıcı hesabı denetimini başlangıçta üst seviyede ayarlar. Böylece herhangi bir program işletim sistemine ait bir ayarda değişiklik yapmak istediğinde kullanıcının bilgilendirilmesini sağlar. Bu uygulamamızda komut satırı yardımıyla bu denetimi aktif ya da pasif yapacağız.

Aşağıdaki kodları formun load olayına yazınız.

            akrif = "reg.exe ADD HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f";
            pasif = "reg.exe ADD HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f";
            
            ExecuteShellCommand(pasif);

Şimdi metodu tanımlayalım.

        public static void ExecuteShellCommand(string command)
        {
            var ProcessInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe", "/C " + command)
            {
                WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
                CreateNoWindow = true,
                UseShellExecute = true
            };
            Process.Start(ProcessInfo);
        }
 

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi