c# Desktop

Yüklenen Resmi Panel İçinde Fareyle Hareket Ettiren c# Form Uygulaması

Form sayfasında belirlenen bir nesneyi hareket ettirmek içim Mouse olayları tanımlanmıştır. Bu olaylar yardımıyla nesneyi hareket ettirebilirsiniz. Bu uygulamamızda yüklenen bir resmi fareyle hareket ettireceğiz.

Form sayfasına bir adet buttun, bir adet panel, bir adet picturebox ekleyiniz. Aşağıdaki kodları yazınız.

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
 
namespace Picturebox_Move_Image_With_Mouse
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        bool Dragging;
        int xPos;
        int yPos;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void selectIm_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog opf = new OpenFileDialog();
            if (opf.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(opf.FileName);
                pictureBox1.Cursor = Cursors.Hand;
            }
        }
        private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { Dragging = false; }
        private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button == MouseButtons.Left)
            {
                Dragging = true;
                xPos = e.X;
                yPos = e.Y;
            }
        }
        private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            Control c = sender as Control;
            if (Dragging && c != null)
            {
                c.Top = e.Y + c.Top - yPos;
                c.Left = e.X + c.Left - xPos;
            }
        }
    }
}
 

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi