c# Web

Herhangi Bir Açısı Belli Olmayan Üçgenin Alanını Bulan c# Web Service Uygulaması

Web Service uygulamaları platformlardan bağımsız olarak çalışan modüler uygulamalardır. Elektronik aletlerin birbirleriyle iletişiminde, birbirleriyle veri alış verişlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Bu makalede üçgenin alanını bulmaya çalışacağız.

Uygulamaya başlamadan önce Herhangi bir açısı belli olmayan bir üçgenin alanını bulan program için algoritmanın hazırlanması makalesini mutlaka okumalısınız.

Visual Studio programını açalım.

Bpş bir Web Application projesi oluşturalım.

Projeye ucgen.asmx isminde bir adet web service ekleyelim.

Aşağıdaki kodları buraya yazalım.

using System.Web.Services;
 
namespace WebApplication3
{
    /// <summary>
    /// Summary description for Ucgen
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://www.abc.com/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class Ucgen : System.Web.Services.WebService
    {
 
        [WebMethod]
        public double alanHesapla(double a, double b, double c)
        {
            double u;
            double alan;
 
            u = (a + b + c) / 2;
            alan = Math.Sqrt(u * (u - a) * (u - b) * (u - c));
            return alan;
        }
    }
}

Web projesini Build edelim ve çalıştıralım. Web sayfasında tanımladığımız metod ekrana gelir. Metoda basarak a, b, ve c değerlerini girip metodu test edebilirsiniz. Web sayfasında veri girişi ve çıktının alınması için gerekli olan soap tanımlamalarını görebilirsiniz.

Şimdi projemizi Publish edelim ve web sayfasında yayınlayalım. Ben ücretsiz olarak kullandığım atml.somee.com adresine bu web uygulamasını atacağım. Chrome tarayıcısını açıp adres çubuğuna atml.somee.com/Ucgen.asmx yazarsanız web service uygulamasına ulaşabilirsiniz.  


Etiketler
web service asmx c# web project 
İlgili Makaleler
Asp.Net Yardımıyla Web Sayfasından JSON Veri Çekme
Visual Studio 2022 Programında Asp.Net Web Application Şablonu Görünmüyor Hatasını Düzeltme
RadioButton ile Cinsiyet Bilgisini Alan Asp.Net c# Uygulaması
Asp.Net Uygulamalarında Sweet Alert Mesaj Kullanımı
Personele Ait Boy ve Kilo Bilgilerine Göre İdeal Kiloyu Bulan Uygulamayı Asp.Net İle Yapınız
Asp.Net Uygulamalarında Modal PopUp Oluşturma
Asp.Net Uygulamalarında Response.Redirect Kullanarak Web Sayfasını Yeni Sekmede Açma
CRUD İşlemlerinde Asenkron(async) Kullanımı
Regular Expressions ve ASP.Net RegularExpression Validator Kullanarak Parola İlkesi Oluşturma
Asp.Net Uygulamasında Manual Olarak JSON Oluşturma
Asp.Net Programında Butonla GridView Nesnesine Yeni Bir Satır Ekleme
C# Uygulamasında Miladi Takvimi Hicri Takvime, Hicri Takvimi Miladi Takvime Dönüştürme
CRUD İşlemlerinde Swagger Kullanımı
Stripe Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapan Asp.Net Uygulaması
Sitenin Alexa Dünya Sıralamasını Kodlarla Öğrenme
Asp.Net Platformunda Harici JSON Dosyasından Namaz Vakitlerini Alma
Yıldız Yöntemiyle Tanımlı Olan Birbiriyle İlişkili Tablolara Bilgi Girme Yöntemleri
Asp.Net Sayfasında jQuery Kullanarak Buton Click Olaylarını Kontrol Etme
ASP.NET Uygulamasında Metin Kutusunda Sadece Kredi/Banka Kartı Numarası Biçimine Nasıl İzin Verilir?
Asp.Net Uygulamalarında Güncel Saati Timer Nesnesiyle Gösterme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi