c# Desktop

Girilen 10 Sayıdan Üçe Bölünen En Büyük Sayıyı Bulan c# Form Uygulaması

Bu makalemizde form sayfasında 10 adet sayının girişini gerçekleştireceğiz. Bu sayılardan 3 sayısına bölünenleri bulacağız. Elde edilen sayılardan en büyüğünü bulmaya çalışacağız.

        int[] sayilar = new int[10];
        int i = 0;
        string mesaj = "";
        int sayi;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            button1.Text = i + 1 + ". Sayı";
            textBox1.Text = "";
            textBox1.Focus();
        }
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sayilar[i] = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            if (i >= 9)
            {
                button1.Enabled = false;
                //var yeni = from n in sayilar where n % 3 == 0 select n;
                //var yeni = sayilar.Where(n => n % 3 == 0).ToList();
                sayi = sayilar.Where(n => n % 3 == 0 && n > 0).Count() != 0 ? sayilar.Where(n => n % 3 == 0 && n > 0).ToList().Min() : -1;
                mesaj = string.Join(", ", sayilar.Where(x => x > 0)) + " sayılarından\n";
                mesaj += "Üçe bölünen en küçük sayı : " + (sayi == -1 ? "yok" : sayi.ToString());
                label1.Text = mesaj;
            }
            else
            {
                i++;
                button1.Text = i + 1 + ". Sayı";
                textBox1.Text = "";
                textBox1.Focus();
                sayi = sayilar.Where(n => n % 3 == 0 && n > 0).Count() != 0 ? sayilar.Where(n => n % 3 == 0 && n > 0).ToList().Min() : -1;
                mesaj = string.Join(", ", sayilar.Where(x => x > 0)) + " sayılarından\n";
                mesaj += "Üçe bölünen en küçük sayı : " + (sayi == -1 ? "yok" : sayi.ToString());
                label1.Text = mesaj;
            }
        }

 


Etiketler
c# array list where linq 
İlgili Makaleler
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Kompleks Veri Bağlama (Complex Data Binding)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Sınıfı
Form Sınıfına Ait Bazı Olayların ve Özelliklerin Kullanılmasına Ait Örnek Uygulama
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
GroupBox Paneliyle Gruplandırılan Bilgisayar Parçalarının Satışını Yapan c# Form Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Yapıcı Metotlar (Constructors)

Yorum Ekle
   
Kötü İyi