Android

Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı

Mevcut cihazda veri-değer mantığıyla veri saklayan shared preferences kullanımı ile ilgili güzel bir örnek yapalım. Örneğimizde kullanıcının girdiği değeri saklamayı, silmeyi, shared preferences yapısını kaldırmayı, saklanan değeri yeni sayfada görüntüleme işlemini gerçekleştireceğiz,

Bu uygulamada neler öğreneceğiz.

İstenen özelliklere göre sayfa tasarımını yapma

Sınıf tanımlama ve kullanma

Girilen değeri sınıf yardımıyla local ortamda kaydetme ve çağırma

Yeni sayfada bilgiyi gösterme

Projede ikinci sayfayı kullanma

Android Studio programını açalım. Boş bir proje oluşturalım. Dil olarak java seçelim. Proje adını SharedPreferencesKullanimi olarak belirleyelim. Proje oluştuktan sonra emulatörü açaılım. Projeyi çalıştıralım.

Herhangi bir hata almadıysak projeyi yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle activity_main.xml dosyasını aşağıdaki gibi oluşturalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:paddingLeft="16dp"
  android:paddingRight="16dp"
  android:layout_marginTop="90dp">

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="CheckBox" />

  <EditText
    android:id="@+id/etIsim"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10" />

  <Button
    android:id="@+id/btnSave"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kaydet" />

  <Button
    android:id="@+id/btnDelete"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Sil" />

  <Button
    android:id="@+id/btnRemove"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kaldır" />

  <Button
    android:id="@+id/btnGo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Git" />

</LinearLayout>

Şimdi MainActivity.java dosyasına ait kodları yazalım. Burada uygulamamızda 4 adet buton olduğu için OnClickListener() kütüphanesini implement edip kullanacağız.

package com.example.sharedpreferenceskullanimi;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity 
        implements View.OnClickListener {

  CheckBox chk1;
  EditText etIsim;
  Button btnSave, btnDelete, btnRemove, btnGo;
  Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    init();
    btnSave.setOnClickListener(this);
    btnDelete.setOnClickListener(this);
    btnRemove.setOnClickListener(this);
    btnGo.setOnClickListener(this);

  }

  public void init() {
    chk1 = findViewById(R.id.chk1);
    etIsim = findViewById(R.id.etIsim);
    btnSave = findViewById(R.id.btnSave);
    btnDelete = findViewById(R.id.btnDelete);
    btnRemove = findViewById(R.id.btnRemove);
    btnGo = findViewById(R.id.btnGo);
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
  }
}

Projeye ikinci bir sayfa ekleyelim. Öncelikle second.xml dosyasını oluşturalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/sonuc"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="25sp"
    android:textStyle="bold" />
</LinearLayout>

Bu xml dosyasını kullanacak SecondActivity.java dosyasını oluşturalım ve aşağıdaki kodları düzenleyelim.

package com.example.sharedpreferenceskullanimi;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
  TextView text;
 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.second);

    text = findViewById(R.id.sonuc);
  }
}

İkinci sayfanın projeye dahil olması için aşağıdaki satırı Manifest dosyasına ekleyelim.

    <activity android:name=".SecondActivity"></activity>

Projeye ait temel işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi kullanıcının girdiği bilgiyi saklamak için sharedpreferences işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için sınıf tanımlayacağız ve bu sınıfta metodları yazacağız. Konuyla ilgili işlemleri Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma linkinden öğrenebilirsiniz.

Sıra Geldi tanımladığımız sınıfın projede kullanılması işlemine. Öncelikle MainActivity.java dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyelim.

package com.example.sharedpreferenceskullanimi;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity 
              implements View.OnClickListener {

  CheckBox chk1;
  EditText etIsim;
  Button btnSave, btnDelete, btnRemove, btnGo;
  String text;
  SharedPreferenc shredPreferenc;
  Context context = this;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    init();
    btnSave.setOnClickListener(this);
    btnDelete.setOnClickListener(this);
    btnRemove.setOnClickListener(this);
    btnGo.setOnClickListener(this);
  }

  public void init() {
    chk1 = findViewById(R.id.chk1);
    etIsim = findViewById(R.id.etIsim);
    btnSave = findViewById(R.id.btnSave);
    btnDelete = findViewById(R.id.btnDelete);
    btnRemove = findViewById(R.id.btnRemove);
    btnGo = findViewById(R.id.btnGo);
    shredPreferenc = new SharedPreferenc();
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()) {
      case R.id.btnSave:
        if (chk1.isChecked()) {
          text = etIsim.getText().toString();
          shredPreferenc.save(context, text);
          Toast.makeText(context, "Kaydedildi", 
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        break;
      case R.id.btnDelete:
        shredPreferenc.clear(context);
        Toast.makeText(context, "Silindi", 
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      case R.id.btnRemove:
        shredPreferenc.remove(context);
        Toast.makeText(context, "Kaldırıldı", 
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      case R.id.btnGo:
        Intent intent = new Intent(context, SecondActivity.class);
        startActivity(intent);
        break;
    }

  }
}

Daha sonra SecondActivity.java dosyasını düzenleyelim.

package com.example.sharedpreferenceskullanimi;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
  TextView text;
  SharedPreferenc shredPreferenc;
  Context context = this;
  String donenDeger;

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.second);

    text = (TextView) findViewById(R.id.sonuc);
    shredPreferenc = new SharedPreferenc();
    donenDeger = shredPreferenc.getValue(context);
    text.setText(donenDeger);
  }
}

Projeyi kaydedip çalıştıralım. Metin kutusuna "sifre" yazalım. Onay kutusunu işaretleyelim. Kaydet butonuna basalım. Projeden çıkıp tekrar çalıştıralım. Git butonuna basalım. Girdiğimiz değer alan "sifre" bilgisi ekranda görüntülenecektir.


İlgili Makaleler
App Inventor 2 Uygulamasında Köstebek Oyunu
App Inventor Uygulamasında Belli Bir Süre İçinde Sayı Toplama Oyunu
Android Studio İçin Meb Sertifika Yükleme
Gmail Hesabi Açmak, Gmail Kaydol, Yeni Bir Gmail Hesabı Oluşturma
Personele Ait Yaş Bilgisini Kapsülleyerek Tanımlayan Android Java Uygulaması
Mevsimlere Ait Ayları ViewBinding Yöntemini Kullanarak Android Java Kodlarıyla Tasarlama
Beni Hatırla Seçeneğiyle Birlikte Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Android Java Uygulaması
App Inventor 2 Kurulumu
Android Studio Programında SharedPreferenc Sınıfı Oluşturma
Ksoap Kütüphanesini Android Studio Projesine Dahil Etme
Android Studio Programında Shared Preferences Kullanımı
Android Java Application Using TabbedActivty and Fragment to Login Username and Password
Telefon Araması Yapan Android Java Uygulaması
Galeride Bulunan Resimlerden Birini ImageView Nesnesinde Gösteren Android Java Uygulaması
AnyDesk Programıyla Cep Telefonu Görüntüsünü Bilgisayara Aktarma
Yemek Siparişi Veren Form Sayfasını Code Sekmesini Kullanarak Android Studio Programında Yapma
No Activity Seçeneğiyle Oluşturulan Projede Sayıları Arttıran Android Java Uygulaması
Girilen Şehir Adını Görüntüleyen Uygulamayı Android Studio Programında Yapınız
Ksoap Modülünü Kullanarak Web Service Metoduna Bağlanarak Üçgenin Alanını Bulan Android Java Uygulaması
Windows İşletim Sistemi İçin Android Studio Programının Kurulumu

Yorum Ekle
   
Kötü İyi