c# Desktop

Resim Dosyasını Belirtilen Klasörün İçine Kopyalayıp Görüntüleyen c# Form Uygulaması

Resim dosyaları projelerin görsel temalarını oluşturur. Bu uygulamamızda seçilen resmin belirtilen klasörün içine kopyalanıp görüntülenmesini yapacağız.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
                if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                {
                    pictureBox1.ImageLocation = dialog.FileName;
                    string path = Environment.CurrentDirectory + "\\Image\\";
                    if (!Directory.Exists(path))
                    {
                        Directory.CreateDirectory(path);
                    }
                    var filename = Path.GetFileName(dialog.FileName);
                    path += filename;
                    File.Copy(dialog.FileName, path);
                }
            }
            catch (Exception)
            {
 
                throw;
            }
        }
 

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi