c# Desktop

Resim Dosyasını Belirtilen Klasörün İçine Kopyalayıp Görüntüleyen c# Form Uygulaması

Resim dosyaları projelerin görsel temalarını oluşturur. Bu uygulamamızda seçilen resmin belirtilen klasörün içine kopyalanıp görüntülenmesini yapacağız.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
                if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                {
                    pictureBox1.ImageLocation = dialog.FileName;
                    string path = Environment.CurrentDirectory + "\\Image\\";
                    if (!Directory.Exists(path))
                    {
                        Directory.CreateDirectory(path);
                    }
                    var filename = Path.GetFileName(dialog.FileName);
                    path += filename;
                    File.Copy(dialog.FileName, path);
                }
            }
            catch (Exception)
            {
 
                throw;
            }
        }
 

İlgili Makaleler
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Kompleks Veri Bağlama (Complex Data Binding)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Sınıfı
Form Sınıfına Ait Bazı Olayların ve Özelliklerin Kullanılmasına Ait Örnek Uygulama
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
GroupBox Paneliyle Gruplandırılan Bilgisayar Parçalarının Satışını Yapan c# Form Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Yapıcı Metotlar (Constructors)

Yorum Ekle
   
Kötü İyi