c# Desktop

Yerel ve Ağ Ortamında Bulunan Yazıcıları Listeleyen c# Form Uygulaması

c# Form uygulamalarında .Net kütüphaneleri, yerel yazıcıların yanı sıra sunucu tarafında kurulu ağ yazıcılarının bir listesini almak için gerekli özellikleri ve işlevi sağlar. Bu yöntemler yaygın olarak uygulanabilir ve özellikle İntranet'te veya Windows Uygulamaları kullanılarak kullanılır. Uzak bir makinede yüklü olan yazıcıların (diğer bilgilerle birlikte) listesini almak için bu yöntemleri intranet web (tarayıcı tabanlı) uygulamanız için de kullanabilirsiniz.

using System;
using System.Management;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApp4
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            //foreach (string sPrinters in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
            //{
            //    comboBox1.Items.Add(sPrinters);
            //}
 
            //foreach (string sPrinters in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
            //{
            //    listBox1.Items.Add(sPrinters);
            //}
 
            ManagementScope objMS =
                new ManagementScope(ManagementPath.DefaultPath);
            objMS.Connect();
 
            SelectQuery objQuery = new SelectQuery("SELECT * FROM Win32_Printer");
            ManagementObjectSearcher objMOS = new ManagementObjectSearcher(objMS, objQuery);
            ManagementObjectCollection objMOC = objMOS.Get();
 
            foreach (ManagementObject Printers in objMOC)
            {
                if (Convert.ToBoolean(Printers["Local"]))       
                {
                    comboBox1.Items.Add(Printers["Name"]);
                }
                if (Convert.ToBoolean(Printers["Network"]))     
                {
                    listBox1.Items.Add(Printers["Name"]);
                }
            }
        }
    }
}

İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi