c# Desktop

Yerel ve Ağ Ortamında Bulunan Yazıcıları Listeleyen c# Form Uygulaması

c# Form uygulamalarında .Net kütüphaneleri, yerel yazıcıların yanı sıra sunucu tarafında kurulu ağ yazıcılarının bir listesini almak için gerekli özellikleri ve işlevi sağlar. Bu yöntemler yaygın olarak uygulanabilir ve özellikle İntranet'te veya Windows Uygulamaları kullanılarak kullanılır. Uzak bir makinede yüklü olan yazıcıların (diğer bilgilerle birlikte) listesini almak için bu yöntemleri intranet web (tarayıcı tabanlı) uygulamanız için de kullanabilirsiniz.

using System;
using System.Management;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApp4
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            //foreach (string sPrinters in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
            //{
            //    comboBox1.Items.Add(sPrinters);
            //}
 
            //foreach (string sPrinters in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
            //{
            //    listBox1.Items.Add(sPrinters);
            //}
 
            ManagementScope objMS =
                new ManagementScope(ManagementPath.DefaultPath);
            objMS.Connect();
 
            SelectQuery objQuery = new SelectQuery("SELECT * FROM Win32_Printer");
            ManagementObjectSearcher objMOS = new ManagementObjectSearcher(objMS, objQuery);
            ManagementObjectCollection objMOC = objMOS.Get();
 
            foreach (ManagementObject Printers in objMOC)
            {
                if (Convert.ToBoolean(Printers["Local"]))       
                {
                    comboBox1.Items.Add(Printers["Name"]);
                }
                if (Convert.ToBoolean(Printers["Network"]))     
                {
                    listBox1.Items.Add(Printers["Name"]);
                }
            }
        }
    }
}

İlgili Makaleler
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Tombala Oyununu Yapan Uygulamayı c# Dilinde Kodlama1
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Girilen Sayının Okunuşunu Yapan c# Uygulaması
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
TrendYol 2023 - 2024 Süper Lig Fikstür Kura Çekimini Yapan c# Console Uygulaması-4
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
Faktöriyel Hesabı Yapan c# Windows Form Uygulaması
Tetris Oyununu C# Dilini Kullanarak Form Sayfasında Kodlama1
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
MenuStrip Nesnesiyle Form Sayfasına Menü Ekleyen c# Form Uygulaması
Girilen Ad Soyadı Form Sayfasında Dinamik Olarak Gösteren c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi