c# Desktop

Varsayılan Yazıcının İsmini Bulan c# Form Uygulaması

Yazıcılar projelerin olmazsa olmaz aletlerindendir. Bu uygulamamızda varsayılan yazıcının ismini bulmaya çalışacağız.

      PrintDocument prtdoc = new PrintDocument();
      string strDefaultPrinter = prtdoc.PrinterSettings.PrinterName;

Burada ise sistemde bulunan tüm yazıcıları Combobox ile listeleyeceğiz. Daha sonra da varsayılan yazıcıyı seçili hale getirmeye çalışacağız.

      PrintDocument prtdoc = new PrintDocument();
      string strDefaultPrinter = prtdoc.PrinterSettings.PrinterName;

      foreach (String strPrinter in PrinterSettings.InstalledPrinters)
      {
        comboBox1.Items.Add(strPrinter);
        if (strPrinter == strDefaultPrinter)
        {
          comboBox1.SelectedIndex = comboBox1.Items.IndexOf(strPrinter);
        }
      }

 


İlgili Makaleler
Basit Veri Bağlama (Simple Data Binding)
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Programında Bigpara Sayfasından Borsa Verilerini Selenium Kütüphanesini Kullanarak Çekme
Kompleks Veri Bağlama (Complex Data Binding)
TabControl Panelini Kullanarak Lokantalar İçin Müşteri Siparişi Alan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Form Sınıfı
Form Sınıfına Ait Bazı Olayların ve Özelliklerin Kullanılmasına Ait Örnek Uygulama
Verilen İki Matrisi Çarpan Programı c# Dilinde Form Ortamında Yapınız
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
c# Console Uygulamalarında Timer Kullanımı
GroupBox Paneliyle Gruplandırılan Bilgisayar Parçalarının Satışını Yapan c# Form Uygulaması
Metodu Sonlandırma
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi