c# Desktop

Varsayılan Yazıcının İsmini Bulan c# Form Uygulaması

Yazıcılar projelerin olmazsa olmaz aletlerindendir. Bu uygulamamızda varsayılan yazıcının ismini bulmaya çalışacağız.

      PrintDocument prtdoc = new PrintDocument();
      string strDefaultPrinter = prtdoc.PrinterSettings.PrinterName;

Burada ise sistemde bulunan tüm yazıcıları Combobox ile listeleyeceğiz. Daha sonra da varsayılan yazıcıyı seçili hale getirmeye çalışacağız.

      PrintDocument prtdoc = new PrintDocument();
      string strDefaultPrinter = prtdoc.PrinterSettings.PrinterName;

      foreach (String strPrinter in PrinterSettings.InstalledPrinters)
      {
        comboBox1.Items.Add(strPrinter);
        if (strPrinter == strDefaultPrinter)
        {
          comboBox1.SelectedIndex = comboBox1.Items.IndexOf(strPrinter);
        }
      }

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi