c# Desktop

Baskı Ön İzleme Ortamı Oluşturan c# Form Uygulaması

c# form sayfasında istediğiniz özellikte ve büyüklükte yazıcıdan çıktı almadan önce baskı ön izleme yapabilirsiniz. Kodlar burada...

    private PrintPreviewControl ppc;
    private PrintDocument docToPrint = new PrintDocument();

    private void CreatePrintPreviewControl()
    {
      ppc = new PrintPreviewControl();
      ppc.Name = "PrintPreviewControl1";
      ppc.Dock = DockStyle.Fill;
      ppc.Location = new Point(88, 80);
      ppc.Document = docToPrint;
      ppc.Zoom = 0.75;
      ppc.Document.DocumentName = "c:\\deneme.txt";
      ppc.UseAntiAlias = true;

      Controls.Add(this.ppc);
    }


    private void PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
    {

      string text = "This text to be printed. ";
      e.Graphics.DrawString(text, new Font("Georgia", 12, FontStyle.Bold),
        Brushes.Black, 10, 10);
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      CreatePrintPreviewControl();
      this.docToPrint.PrintPage +=
  new PrintPageEventHandler(PrintPage);

 


Etiketler
print 
İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi