Python

Uyeler Tablosunu Kullanarak Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Python Uygulaması

Python programlama diliyle SqlServer veri tabanına bağlanma ve gerekli veri tabanı işlemlerini gerçekleştrime çok kolaydır. Bu uygulamamızda uyeler tablosunu kullanarak kullanıcı adı ve şifre işlemlerini gerçekleştireceğiz.

from pprint import pprint
 
from pyodbc import connect
 
 
class DBHelper:
    def _init_(self, servername, databasename, uid, pwd):
        self.db = connect('Driver={SQL Server};'
                          'Server=%s;'
                          'Database=%s;'
                          'uid=%s;'
                          'pwd=%s;' % (servername, databasename, uid, pwd))
 
        self.cursor = self.db.cursor()
 
    def getUserAnalytics(self, command):
        self.cursor.execute(f'{command}')
        list = self.cursor.fetchall()
        pprint(list)
 
    def getUserList(self):
        self.cursor.execute('SELECT * FROM uyeler')
        Userlist = self.cursor.fetchall()
        pprint(Userlist)
 
    def updateUserData(self, username, password, id: int):
        self.cursor.execute(f"UPDATE uyeler SET Username='{username}', Password='{password}' WHERE id='{id}'")
        self.cursor.commit()
 
    def addUser(self, username, password):
        self.cursor.execute(f"INSERT INTO uyeler VALUES('{username}','{password}')")
        self.cursor.commit()
 
    def deleteUser(self, id):
        self.cursor.execute(f"DELETE FROM uyeler WHERE id='{id}'")
        self.cursor.commit()
 
    def closeDatabase(self):
        self.db.close()

Şimdi bu sınıfı kullanan örnek uygulamalarımızı yapalım.

from d47 import DBHelper
 
if _name_ == '_main_':
    SERVERNAME = 'xxxxxx.mssql.somee.com'
    DATABASENAME = 'xxxxxx'
    UUID = 'xxxxxx'
    PWD = 'xxxxxxx'
 
    db = DBHelper(SERVERNAME, DATABASENAME, UUID, PWD)
 
    db.updateUserData('merhaba2', 'selam2', 2)
    db.getUserList()
    db.getUserAnalytics("SELECT COUNT(*) FROM uyeler")
    db.closeDatabase()

Şimdi admin işlemlerini kontrol eden yapıyı düzenleyelim.

from pyodbc import connect
 
class DBHelper:
    def _init_(self, servername, databasename, uid, pwd):
        self.db = connect('Driver={SQL Server};'
                          'Server=%s;'
                          'Database=%s;'
                          'uid=%s;'
                          'pwd=%s;' % (servername, databasename, uid, pwd))
 
        self.cursor = self.db.cursor()
 
    def getUserAnalytics(self, command):
        self.cursor.execute(f'{command}')
        list = self.cursor.fetchall()
        return list[0][0]
 
    def getUserList(self):
        self.cursor.execute('SELECT * FROM uyeler')
        Userlist = self.cursor.fetchall()
        return Userlist
 
    def updateUserData(self, username, password, id: int):
        self.cursor.execute(f"UPDATE uyeler SET Username='{username}', Password='{password}' WHERE id='{id}'")
        self.cursor.commit()
 
    def addUser(self, username, password):
        self.cursor.execute(f"INSERT INTO uyeler VALUES('{username}','{password}')")
        self.cursor.commit()
 
    def deleteUser(self, id):
        self.cursor.execute(f"DELETE FROM uyeler WHERE id='{id}'")
        self.cursor.commit()
 
    def closeDatabase(self):
        self.db.close()

Bu işlemi gerçekleştirmek için form sayfasından yararlanacağız.

isUser = db.getUserAnalytics(f"SELECT COUNT(*) FROM uyeler WHERE Username='{username}' and Password='{password}'")
 
        if isUser == 1:
            isOwner = db.getUserAnalytics(f"SELECT isAdmin FROM uyeler WHERE Username='{username}' and Password='{password}'")
            
            if isOwner == True:
                ... #admin paneli açılsın else ise zaten kullanıcı panelidir
            
            QMessageBox.information(self, 'Giriş Başarılı', f'Başarıyla giriş yapıldı.')
 
        else:
            QMessageBox.warning(self, 'Giriş Başarısız', 'Lütfen tüm bilgileri doğru giriniz.')

Etiketler
python sql server 
İlgili Makaleler
Python Dilinde WhatsApp Programında İstenen Kişiye Yazılan Mesajı Gönderme
Python Dilinde WhatsApp Uygulamasına Bot Yazarak Belirlenen Kullanıcıya Mesaj Atma
Module 3 - Boolean values, conditional execution, loops, lists and list processing, logical and bitwise operations Part 1 Test Cevapları
NumPy Kütüphanesi ve Kurulumu
Faktöriyel Hesabı Yapan Python Uygulaması
Python Dilinde WhatsApp Programını Açma
MatPlotLib Kütüphanesiyle Histogram Grafik Çizimi
Seaborn Kütüphanesi ve Kurulumu
Veri Bilimine Giriş
Ayt Belirli Sayıda Tekrarlanan Logaritmik Değerlerin Toplamını Bulan Python Uygulaması
Uyeler Tablosunu Kullanarak Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemlerini Gerçekleştiren Python Uygulaması
NumPy Kütüphanesinde İki Matrisin Çarpımı
Pandas Kütüphanesini Kullanarak Excel Dosyasından Veri Çekme
Dağılım Ölçütü
Module 1 - Introduction to Python and computer programming Part 1 Test Yanıtları
Python Programlama Dilinde len Fonksiyonu
Seaborn Kütüphanesinde Renk Paletleri, Çizgi Grafiği, Histogram
Pandas Kütüphanesi ve Kurulumu
Python Programlama Dilinde range Fonksiyonu
Kesişim, Birleşim ve Tamamlayıcı

Yorum Ekle
   
Kötü İyi