Vb.NET Desktop

Telefon Rehberi Programını Sıralı Dosya İle Oluşturan Programı VbNet (Windows Console) İle Kodlayınız

Yeni bir Programlama Temelleri dersi makalesi ile birlikteyiz.
 
Sıralı dosyada kayıt ekleme, kayıt listeleme, kayıt arama, kayıt silme işlemlerini menü yardımı ile gerçekleştirmek amacıyla telefon rehberi programını yapalım. Telefon rehberi için Ad, Soyad ve Telefon Numarası bilgilerini saklayacaktır.
 
Şimdi uygulamaya ait kodları yazalım.
 
Module Module1
 
    Sub Main()
        Dim cevap As Integer
        Dim ad, soy As String
        Dim Xad, Xsoy As String
        Dim tel As String
 
        Do
            Console.Clear()
            Console.WriteLine("TELEFON REHBERİ")
            Console.WriteLine("1 - Yeni Kayıt Ekle")
            Console.WriteLine("2 - Arama")
            Console.WriteLine("3 - Listeleme")
            Console.WriteLine("4 - Kayıt Silme")
            Console.WriteLine("5 - ÇIKIŞ")
            cevap = Console.ReadLine()
            Select Case cevap
                Case 1
                    'kayıt ekleme
                    FileOpen(1, "rehber.txt", OpenMode.Append)
                    Do
                        Console.Write(" isim : ")
                        ad = Console.ReadLine()
                        If ad = "" Then Exit Do
                        Console.Write(" soyad : ")
                        soy = Console.ReadLine()
                        Console.Write(" telefon numarası : ")
                        tel = Console.ReadLine()
                        Write(1, ad)
                        Write(1, soy)
                        WriteLine(1, tel)
 
                    Loop
                    FileClose(1)
 
                Case 2
                    'kayıt arama
                    FileOpen(1, "rehber.txt", OpenMode.Input)
                    Console.Write(" isim : ")
                    Xad = Console.ReadLine()
                    Console.Write(" soyad : ")
                    Xsoy = Console.ReadLine()
                    Do Until EOF(1)
                        Input(1, ad)
                        Input(1, soy)
                        Input(1, tel)
                        If Len(Xad) > 0 Then
                            If InStr(1, ad, Xad) > 0 Then
                                Console.WriteLine("{0} {1} {2}", ad, soy, tel)
                            End If
                        End If
                        If Len(Xsoy) > 0 Then
                            If InStr(1, soy, Xsoy) > 0 Then
                                Console.WriteLine("{0} {1} {2}", ad, soy, tel)
                            End If
                        End If
                    Loop
                    Console.ReadLine()
                    FileClose(1)
 
                Case 3
                    'Listeleme
                    FileOpen(1, "rehber.txt", OpenMode.Input)
                    
                    Do Until EOF(1)
                        Input(1, ad)
                        Input(1, soy)
                        Input(1, tel)
 
                        Console.WriteLine("{0} {1} {2}", ad, soy, tel)
 
                    Loop
                    Console.ReadLine()
                    FileClose(1)
                Case 4
 
                Case 5
 
                    Exit Do
 
                Case Else
                    Console.WriteLine("hatalı giriş")
            End Select
        Loop
 
 
 
        FileOpen(1, "rehber.txt", OpenMode.Append)
 
    End Sub
 
End Module
 

İlgili Makaleler
N Adet Sayının Varyansını ve Standart Sapmasını Bulan Programı VbNet (Windows Console) İle Kodlayınız
Telefon Rehberi Programını Sıralı Dosya İle Oluşturan Programı VbNet (Windows Console) İle Kodlayınız
Tombala Oyunu Yapan Uygulamayı Vb.Net İle Kodlayınız
Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Vb.Net Console Uygulamasını Yapma
İsmi artan harfler şeklinde aynadaki görüntüsü gibi yazdıran Vb.Net Console Uygulaması
Dış IP Adresini Bulan Vb.Net Uygulaması
Vb.Net Console Uygulamasında Kenar Uzunluklarına Göre Üçgenin Çeşidini Bulma İşlemi
Rastgele Seçilen 20 Sayıyı Yan Yana Görüntüleyen Uygulamayı Vb.Net İle Kodlayınız
Girilen Notu Harfli Sisteme Dönüştüren Uygulamayı Vb.Net İle Kodlayınız
Öğrencilere Ait Notları Txt Dosyasına Kaydedip Görüntüleyen Uygulamayı Vb.Net İle Kodlayınız
Faktöriyel Hesabı Yapan Vb.Net Console Uygulaması
Faktöriyel Hesabı Yapan Vb.Net Windows Form Uygulaması
Girilen Bilgileri Metin Dosyasına Kaydedip En Uzun ve En Kısa Kayıtları Bulup Görüntüleyen VB.Net Uygulaması
Dört İşlemi Select Case Yapısıyla Hesaplayan Programı Vb.Net İle Kodlama
Girilen Üç Sayıyı Vb.Net Console Uygulamasında Sıralama İşlemi
Notları Yazılı Olan Bir Dosyadan Belirtilen Not Aralıklarında Olan Öğrencileri Başka Dosyaya Kaydeden Uygulama
Girilen iki sayı arasındakileri ekrana yazan Vb.Net Console Uygulaması
Dört İşlemi ClassDiagram Kullanarak Yapan Uygulamayı Vb.Net İle Kodlayınız
Form Sayfasına Grafik Ortamda Mesaj Yazan Vb.Net Uygulaması
Klavyeden Girilen Bir Cümlenin Kaç Kelimeden Oluştuğunu Bulan Alt Programı VbNet (Windows Console) İle Kodlayınız

Yorum Ekle
   
Kötü İyi