Microsoft Word

Word Programında Herhangi Bir İle Ait Yerel Seçim Sonuçlarını Grafikle Gösteren Programı Yapınız

Yeni bir Paket Programlar dersi makalesi ile birlikteyiz.,

Bilindiği gibi, 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler olacaktır. Özellikle programcılar seçim sonuçlarını grafiklerle göstermeyi çok severler. Seçimlerde televizyonların gösterdikleri grafikler bazen beğeni yarışmasına dönüşmektedir. Word programında da seçim sonuçlarını grafiklerle gösterebilir, görsellik katabilirsiniz.

Vakit kaybetmeden uygulamamıza geçelim. Yeni bir belge açalım. Belgemize aşağıdaki gibi bir tablo ekleyelim.

Burada boş olan satıra grafiğimiz gelecektir. Grafiğimiz tabloya ait olan Parti adları ve oy oranları ile oluşacaktır. Oy sayıları ise, kullanılan oyun partilerin aldığı oy onanına göre dağıtılması sonucu bulunacaktır. Kodlarımızı yazalım.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim nGrafik As Chart

Dim grafikExcel As Excel.Worksheet

ActiveDocument.Tables(1).Cell(5, 1).Select

Set nGrafik = ActiveDocument.InlineShapes.AddChart.Chart

Set grafikExcel = nGrafik.ChartData.Workbook.Worksheets(1)

grafikExcel.ListObjects(1).Resize grafikExcel.Range("A1:B6")

grafikExcel.Range("b1").FormulaR1C1 = "Partiler"

grafikExcel.Range("A2").FormulaR1C1 = "A Partisi"

grafikExcel.Range("A3").FormulaR1C1 = "B Partisi"

grafikExcel.Range("A4").FormulaR1C1 = "C Partisi"

grafikExcel.Range("A5").FormulaR1C1 = "D Partisi"

grafikExcel.Range("A6").FormulaR1C1 = "E Partisi"

grafikExcel.Range("B2").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(4).Range.Text

grafikExcel.Range("B3").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(6).Range.Text

grafikExcel.Range("B4").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(8).Range.Text

grafikExcel.Range("B5").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(10).Range.Text

grafikExcel.Range("B6").FormulaR1C1 = ActiveDocument.ContentControls(12).Range.Text

nGrafik.ChartData.Workbook.Application.Quit

nGrafik.Legend.Format.Line.Visible = msoCTrue

With nGrafik.ChartArea.Format.Fill

    .Visible = msoTrue

    .Solid

    .ForeColor.ObjectThemeColor = wdThemeColorAccent1

End With

nGrafik.HasTitle = True

With nGrafik.ChartTitle

    .Characters.Font.Italic = True

    .Characters.Font.Size = 18

    .Characters.Font.Color = RGB(0, 0, 100)

    .Text = "A İline Ait Yerel Seçim Sonuçları"

End With

End Sub

 

Private Sub Document_ContentControlOnExit(ByVal CC As ContentControl, Cancel As Boolean)

Dim strTemp As String

Dim hata1 As Boolean, hata2 As Boolean, hata3 As Boolean

Dim hata4 As Boolean, hata5 As Boolean, Dogrula As Boolean

Dim i As Long

Dim oRng As Word.Range

  strTemp = CC.Range.Text

  Dogrula = False

  If Application.Version < "14.0" Then Main.SetDeveloperTabActive

  Select Case CC.Title

    Case "Secmen"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or strTemp = "" Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        secmen = Val(ActiveDocument.ContentControls(1).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           koran = (oy / secmen) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(3).Range.Text = Format(koran, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        secmen = Val(ActiveDocument.ContentControls(1).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If secmen <> "" Then

           koran = (oy / secmen) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(3).Range.Text = Format(koran, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy1"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy1 = Val(ActiveDocument.ContentControls(5).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran1 = (oy1 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(4).Range.Text = Format(oran1, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy2"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy2 = Val(ActiveDocument.ContentControls(7).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran2 = (oy2 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(6).Range.Text = Format(oran2, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy3"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy3 = Val(ActiveDocument.ContentControls(9).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy <> "" Then

           oran3 = (oy3 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(8).Range.Text = Format(oran3, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy4"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy4 = Val(ActiveDocument.ContentControls(11).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy4 <> "" Then

           oran4 = (oy4 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(10).Range.Text = Format(oran4, "% ###")

        End If

      End If

    Case "Oy5"

      If CC.ShowingPlaceholderText = True Or Not IsNumeric(strTemp) Then

        MsgBox "Bu alan boş geçilemez"

        Cancel = True

      Else

        oy5 = Val(ActiveDocument.ContentControls(13).Range.Text)

        oy = Val(ActiveDocument.ContentControls(2).Range.Text)

        If oy5 <> "" Then

           oran5 = (oy5 / oy) * 100

           ActiveDocument.ContentControls(12).Range.Text = Format(oran5, "% ###")

        End If

      End If

  End Select

lbl_Exit:

  Exit Sub

End Sub

Formda yer alan bilgileri girelim. Tablomuzun sayısal sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi de Oluştur butonuna basarak A iline ait yerel seçim sonuçlarını grafikle gösterelim.

Görüldüğü gibi, Word programında hem girişleri hem bu girişlere ait matematiksel işlemleri ve en önemlisi de grafiği dinamik bir şekilde belgemizde oluşturmuş olduk.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


İlgili Makaleler
Microsoft Word Program Penceresinin Genel Görünümü ve Arayüzü
Adres Takip ve Telefon Rehberi Programını Word Programında Yapınız
Microsoft Word Programında Visaul Basic For Application (VBA) Kullanımı
Word Programında Filigran ve Arka Plan Eklemek
Microsoft Word'de İki Sayının Toplamını Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Word Programında Herhangi Bir İle Ait Yerel Seçim Sonuçlarını Grafikle Gösteren Programı Yapınız
Cumhurbaşkanligi Seçim Sonuçlarını Baklava Grafikle Gösteren Programı Word Programında Yapınız
Microsoft Word Programında VBA Penceresinde Yeni Form Oluşturma
Word Programında Puzzle Oyununu Yapan Programı Kodlayınız
Word Programında Hedefe Ok Atışı Oyununu Kodlayınız
Microsoft Word Programında VBA Kodlarının Çalıştırılması
2020 - 2021 Süper Lig Fikstür Kura Çekimini Yapan Word Programı Uygulaması-2
Word Programında ActiveX Denetim Araç Çubuğu
Verilen Onaltılık Sayıyı Onluk Sayıya Dönüştüren Programı Word Programında Kodlayınız
Microsoft Word Programında Yer İşareti (BookMarks) Ekleme
Word Programında Vize ve Final Notuna Göre Ortalamayı Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Word Programında 3 Sayının Ortalamasını Bulan Programı Kodlayınız
Word Programında Üçgenin Alanını Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Word Programında N Adet Öğrencinin Not Durumunu Raporlayan Programı VBA İle Kodlayınız
Word Programında İki Sayının Okekini Bulan Programı VBA İle Kodlayınız

Yorum Ekle
   
Kötü İyi