İçinde < c > bilgisi geçen 3762 makale bulundu. Şu anda 1. sayfadaki makaleler görüntüleniyor.
12345678910...
 
Büyük Veri Teknolojileri
Bilginin yapı taşları; veri, enformasyon ve bilgidir. Veri, anlam bütünlük ilişkisi ham girişlerdir. Örneğin ad, soyadı, telefon ve adres bilgileri. Enformasyon, verinin anlamlandırılması işlemidir. Örneğin sınıfın matematik dersi not ortalaması. Bilgi, enformasyon hâline getirilmiş verinin analiz ve sentez edilmesi işlemidir. Örneğin “Türkiye millî futbol takımı Avrupa Şampiyonası’nda bir öncekine göre daha çok puan toplamıştır.” ifadesi gibi.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm 3 defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:03 Etiket: btt büyük veri teknolojileri 

Dijital Dönüşüm Kavramları
Dijital dönüşüm, teknolojinin değişmesi ve gelişmesi sonucu yapılan işlerin teknolojiyle uyumlu hâle getirilerek adaptasyonun sağlanmasıdır. Dijital dönüşüme adaptasyon bir tercih değil bir zorunluluk olmuştur. Değişemeyen şirketler veya kuruluşlar zarar görmektedir. Dijital dönüşümü başarıyla uygulamış kuruluşlara bir video kiralama firması örnek olarak verilebilir.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:05 Etiket: btt dijital dönüşüm kavramları 

Dördüncü Sanayi Devrimi
Sanayi devrimi olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi, akıllı üretim yöntemlerini planlayarak çevresel etkenleri ve iş zamanlamasını güncelleyen ve akıllı hâle getiren bir süreçtir.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:55 Etiket: btt dördüncü sanayi devrimi 

Üçüncü Sanayi Devrimi
1969 yılında başlayan üçüncü sanayi devriminin diğer adı internet devrimidir. Hesap makinesi, yarı iletkenler, bilgisayar, telefon, televizyon, uydu anteni, otomasyon, internet ve robotik bu dönemde ortaya çıkan önemli kavramlardır.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:46 Etiket: btt. üçüncü sanayi devrimi 

İkinci Sanayi Devrimi
1870 yılında başlayan ikinci sanayi devrimi, teknoloji devrimi olarak da bilinir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte sanayide montaj hatları oluşturulup ürünlerin bölümlere ayrılarak üretilmesi yani seri üretime geçilmesinin topluma katkılarını kapsamaktadır. Bu devrimde ortaya çıkan kavramlar; elektrik teknolojisi, çelik, petrol, montaj hatları ve seri üretimdir.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:37 Etiket: btt ikinci sanayi devrimi 

Birinci Sanayi Devrimi
Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda kömür ve buharın kullanılmasıyla makinelerin iş gücüne aktif olarak katıldığı endüstrinin ortaya çıkmasına sanayi denir. Özellikle de demir, çelik ve tekstil sektörünün ön planda olduğu, buhar ve kömür gücünden yararlanılan bu gelişmeler zincirine birinci sanayi devrimi adı verilmiştir. Sanayileşmenin başlangıcı ve ilk aşamalarını kapsayan dönemdir.
Kategorisi: Dijital Dönüşüm defa okundu
Tarih: 2.10.2023 09:10:27 Etiket: btt birinci sanayi devrimi 

Zararlı Yazılımlardan Korunma Prensipleri
Güvenliğin sağlanmasında bilgisayar sahibine önemli sorumluluk düşmektedir. Sorumluluğun yerine getirilmesi için verilen yükümlülüklerin tam zamanında ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kullanıcının sorumluluklarından biri, şüpheli görünen e-posta eklerini dikkatle incelemesidir. Bir diğer kullanıcı sorumluluğu ise internette alışveriş yaparken hassas bilgilerin güvenilir olan siteler haricinde paylaşılmamasıdır.
Kategorisi: Bilişim Etiği defa okundu
Tarih: 27.09.2023 11:09:16 Etiket: btt zararlı yazılımlar 

Dosya Erişim ve Paylaşım Güvenliği
Bilgisayarda yazı, resim ve ses gibi bilgilerin kaydedildiği yapılara dosya denir. Dosyalar fiziksel araçlarla paylaşılabileceği gibi sanal olarak da paylaşılabilir. Dosya sanal ortamdan başkalarıyla paylaşılacaksa bilgisayar için ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır:
Kategorisi: Bilişim Etiği defa okundu
Tarih: 27.09.2023 11:09:46 Etiket: btt dosya güvenliği 

12345678910...