Bu örnekte addEventListener() metodu kullanılarak "dragstart", "dragend", "dragover" ve "drop" olayları tanımlanmıştır.

p etiketini iki dikdörtgen arasında sürükleyip bırakınız:

Beni Sürükle!