c# Desktop

Nesne Tabanlı Programlama Dilinde Döngüler

Programda belirli kodların tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılara döngü denir. Duruma göre aynı kod 2 kez çalıştırılabileceği gibi 200 kez hatta 2000 kez de çalıştırılabilir. Böyle durumlarda program yazmak zorlaşacak, zaman alacak ve programın kod yapısı karmaşıklaşacaktır. Örneğin 1000 adet ürün arasından girilen barkod numarasına ait ürünün bilgilerini getirmek için 1000 adet if komutu kullanmak yerine döngü ifadesi içinde sadece bir tane if komutu kullanılabilir.

Döngüler programlamada sayaç yöntemiyle yapılan işlemlerin basitleştirilmesi için geliştirilmiştir. Sayaç yöntemiyle yapılan işlemlerin hepsini döngüler yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Sayaç yönteminde belirlenen bir değişken belirli aralıklarla arttırılıp azaltılmakta ve işlem bir if cümleciğiyle sonlanmaktadır. Sayaç işlemlerine ait artimetiksel işlemler değişik yollarla gerçekleştirilebilir. Aşağıda bununla ilgili örneklere bakabilirsiniz.

x = x + 1; yerine x += 1; kullanılabilir.

x = x - 2; yerine x -= 2; kullanılabilir.

x = x * 3; yerine x *= 3; kullanılabilir.

x = x / 5; yerine x /= 5; kullanılabilir.

Artırma ve azaltma operatörleri döngü yapılarında çok sık kullanılır. Döngü değişkeninin değeri birer birer artıyor veya birer birer azalıyorsa sayaç yerine pratik bir kullanıma sahip olan artırma ve azaltma operatörleri tercih edilebilir

x = x + 1; yerine x += 1; veya x++; kullanılabilir.

x = x - 1; yerine x -= 1; veya x--; kullanılabilir.


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
Form Üzerine Satranç Tahtası Yapan c# Uygulaması
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi