Microsoft Word

Word Programında Hedefe Ok Atışı Oyununu Kodlayınız

Yeni bir Paket Programlar dersi makalesi ile birlikteyiz.,

Çok güzel bir uygulama ile karşınızdayız. Birden fazla nesne ile yapılan bir animasyon yapacağız. Word programında oyun yapılmaz, animasyon düzenlenmez diyen arkadaşların mutlaka okumasını ve uygulamasını isterim.

Belgemizi açalım. Aşağıdaki senaryoyu belgemizde oluşturalım. Daha sonra butona ait Click olayını düzenleyelim.

Private Sub CommandButton1_Click()

    Label1.Caption = "Ha Bismillah"

    r = 40

    ActiveDocument.Shapes(4).Select

   

    For i = 1 To 10

      Selection.ShapeRange.Width = r

      r = r - 3

      DoEvents

    Next i

   

    ActiveDocument.Shapes(5).Select

   

    m = 0

    For i = 1 To 86

      Selection.ShapeRange.Left = m

      m = m + 5

      DoEvents

    Next i

   

    For i = 1 To 5000

      Label1.Caption = "Yaşasın Hedefi Vurdum"

      DoEvents

    Next i

    ActiveDocument.Shapes(4).Select

    Selection.ShapeRange.Width = 40

    ActiveDocument.Shapes(5).Select

    Selection.ShapeRange.Left = 0

   

    Label1.Caption = "Ha Bismillah"

End Sub

Projeyi çalıştırdığımızda okun hedefe doğru gittiğini ve hedefi vurduğunu görebilirsiniz.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


İlgili Makaleler
Microsoft Word Programında Visaul Basic For Application (VBA) Kullanımı
Microsoft Word Program Penceresinin Genel Görünümü ve Arayüzü
Adres Takip ve Telefon Rehberi Programını Word Programında Yapınız
Word Programında Filigran ve Arka Plan Eklemek
Microsoft Word'de İki Sayının Toplamını Bulan Programı VBA İle Kodlayınız
Microsoft Word Programında VBA Penceresinde Yeni Form Oluşturma
Word Programında Herhangi Bir İle Ait Yerel Seçim Sonuçlarını Grafikle Gösteren Programı Yapınız
Cumhurbaşkanligi Seçim Sonuçlarını Baklava Grafikle Gösteren Programı Word Programında Yapınız
Word Programında Puzzle Oyununu Yapan Programı Kodlayınız
Word Programında Hedefe Ok Atışı Oyununu Kodlayınız
Pozitif Bir Tam Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Word Belge Uygulaması
Word Programında Dosyalama ve Veritabanı İşlemleri
Microsoft Word Programında VBA Kodlarının Çalıştırılması
Verilen Onaltılık Sayıyı Onluk Sayıya Dönüştüren Programı Word Programında Kodlayınız
Word Programında Belgeyi Sütunlarla Gösterme
Word Programında Belgenizi Okunabilir Yapan Kodlamayı Seçin Hatasını Düzeltme
Verilen İkilik Sayıyı Onluk Sayıya Dönüştüren Programı Word Programında Kodlayınız
Verilen İki Matrisi Çarpan Problemi Word Programında Yapınız
N Elemanlı Bir Kümenin Alt Kümelerini Bulan Programı Word Programında Kodlayınız
Word Programında Son Kullanılan Belgeler Listesini Düzenleme

Yorum Ekle
   
Kötü İyi