c# Desktop

Bir Sabit Sayıyı Arttıran ve Azaltan Uygulamayı Button Yardımıyla Gerçekleştiren Form Uygulaması

Belli bir sayı örüntüsü yardımıyla sabit değerler değişik değerler alabilir. Matematikte kullanılan sayı örüntüleri sayaç yöntemine uygun örnekelrdir. 15 sayısını birer birer arttıran veya azaltan bir örüntüyü dikkate alalım. Eklerseniz 5 sayısı 6, 7, 8, 9, ...; çıkarırsanız 5 sayısı 4, 3, 2, ... değerlerini alır. Bu uygulamamızda butonlar yardımıyla bu işlemi gerçekleştireceğiz.

Form üzerine 2 adet Button ve 1 adet TextBox nesnesi ekleyiniz.

Eksi bir yazılı Button nesnesine tıklandığında TextBox nesnesindeki sayıyı 1 azaltan, artı bir yazılı Button nesnesine tıklandığında TextBox nesnesindeki sayıyı 1 artıran programı tasarlayıp yapalım.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi;

sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

sayi = sayi - 1;

textBox1.Text = sayi.ToString();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi;

sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

sayi = sayi + 1;

textBox1.Text = sayi.ToString();

}

 


İlgili Makaleler
c# Console Uygulamalarında ReadKey Metoduyla Klavye Tuşlarını Kontrol Etme
Yıkıcı Metotlar (Destructors)
Sayısal Loto Çekilişini Yapan c# Uygulaması
Kredi Kartı Taksitlendirme İşlemini Yapan c# Uygulaması
Kaçan Buton Oyununu Yapan c# Uygulaması
Yazdırma İletişim Kutusu (PrintDialog)
C# Uygulamalarında HashMap Dizi Oluşturma
C# Uygulamalarında Dictionary Dizi Oluşturma
c# Form Uygulamalarında Ekranın Genişliğini ve Yüksekliğini Bulma
Rastgele Seçilen Bir Sayıyı Basamaklarına Ayıran, Basamak Değerini ve Sayı Değerini Bulan c# Console Uygulaması
Veri Girişi Doğrulama (Input Validation)
Veri Girişi Maskeleme (MaskedTextBox)
LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri
Konsol Ekranında Kod Yazma ve Çalıştırma
Panel Üzerinde Serbest Çizim Yapan c# Form Uygulaması
c# Console Uygulamalarında Ping Nasıl Kullanılır, Ping Atma
C# Programlama Dilinde Veri Tipleri
Form Sayfalarında Ayrıntılı ListBox Kullanımı
2020 TYT Matematik Ortakatlı Kuralıyla İlgili Sorunun Çözümünü c# Diliyle Kodlama
Belirtilen Sayı Kadar Yıldız Oluşturan c# Form Uygulaması

Yorum Ekle
   
Kötü İyi