Python

Ayt Belirli Sayıda Tekrarlanan Logaritmik Değerlerin Toplamını Bulan Python Uygulaması

Logaritma ile ilgili güzel bir programlama sorusu. Belirli sayıda elde edilen logaritmik sayıların sonuçlarını toplayıp sonucu görüntüleme ile ilgili bir sınav sorusunu çözmeye çalışalım. Ayt sorusu aşağıdaki gibidir.

Ada, kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n <= 32 olmak üzere, her n pozitif tam sayısı için log2n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ada; ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı, ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kâğıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre, Ada’nın bulduğu toplamın sonucu kaçtır?

A) 94     B) 97      C) 100   D) 103   E) 106

Sorunun çözümünü yapalım. Adımları sırasıyla yazalım.

Sıra geldi bu öğrendiklerimizi bilgisayara anlatmaya. Açıklamalar kodların arasında yapıldığı için bir daha konuyu anlatmayacağım.

import math
toplam = 0
mesaj=""
for i in range(1,33):
    sayi = math.log2(i)
    if type(sayi) == float:
        sayi = math.floor(sayi)
    print("%s. sayi %s" % (i,sayi))
    toplam = toplam + sayi
    mesaj=mesaj+str(sayi)+" + "
 
mesaj+=" = "+str(toplam)
print(mesaj)

İlgili Makaleler
Ayt Belirli Sayıda Tekrarlanan Logaritmik Değerlerin Toplamını Bulan Python Uygulaması
Faktöriyel Hesabı Yapan Python Uygulaması
Module 3 - Boolean values, conditional execution, loops, lists and list processing, logical and bitwise operations Part 1 Test Cevapları
Module 2 - Data types, variables, basic input-output operations, basic operators Part 1 Test Yanıtları
Python Programlama Dilinde len Fonksiyonu
Module 4 - Functions, tuples, dictionaries, and data processing Part 1 Test Cevapları
Python Dilinde Kök Alma İşlemleri
Module 1 - Introduction to Python and computer programming Part 1 Test Yanıtları
Rastgele Seçilen 5 Sayıyı Gösteren Python Uygulaması
Plotly Kütüphanesi ve Kurulumu
Python Programında Hata Yakalama İşlemi
Sayma Grafiği
Üç Basamaklı Bir Sayının Altıya Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Python Uygulaması
Üç Basamaklı Bir Sayının Yediye Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Python Uygulaması
Üç Basamaklı Bir Sayının Sekize Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Python Uygulaması
Python Dilini Kullanarak Ziraat Bankasındaki Döviz Kurlarını Çekme
Sınıf Tanımlamasında Üye Değişken Tanımlama
Python Dilinde Fonksiyon Tanımlarken Yield Deyimi Kullanımı
Python Programlama Dilinde Koşul İfadeleri
MatPlotLib Kütüphanesiyle Saçılım Grafik Çizimi

Yorum Ekle
   
Kötü İyi