Python

Ayt Belirli Sayıda Tekrarlanan Logaritmik Değerlerin Toplamını Bulan Python Uygulaması

Logaritma ile ilgili güzel bir programlama sorusu. Belirli sayıda elde edilen logaritmik sayıların sonuçlarını toplayıp sonucu görüntüleme ile ilgili bir sınav sorusunu çözmeye çalışalım. Ayt sorusu aşağıdaki gibidir.

Ada, kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n <= 32 olmak üzere, her n pozitif tam sayısı için log2n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ada; ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı, ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kâğıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre, Ada’nın bulduğu toplamın sonucu kaçtır?

A) 94     B) 97      C) 100   D) 103   E) 106

Sorunun çözümünü yapalım. Adımları sırasıyla yazalım.

Sıra geldi bu öğrendiklerimizi bilgisayara anlatmaya. Açıklamalar kodların arasında yapıldığı için bir daha konuyu anlatmayacağım.

import math
toplam = 0
mesaj=""
for i in range(1,33):
    sayi = math.log2(i)
    if type(sayi) == float:
        sayi = math.floor(sayi)
    print("%s. sayi %s" % (i,sayi))
    toplam = toplam + sayi
    mesaj=mesaj+str(sayi)+" + "
 
mesaj+=" = "+str(toplam)
print(mesaj)

İlgili Makaleler
Module 2 - Data types, variables, basic input-output operations, basic operators Part 1 Test Yanıtları
Module 3 - Boolean values, conditional execution, loops, lists and list processing, logical and bitwise operations Part 1 Test Cevapları
Ayt Belirli Sayıda Tekrarlanan Logaritmik Değerlerin Toplamını Bulan Python Uygulaması
Sınıf Tanımlamasında Üye Değişken Tanımlama
Python Programlama Dilinde len Fonksiyonu
Python Programlama Dilinde break Deyimi
Python Programlama Dilinde Karşılaştırma Operatörleri
Python Dilinde Liste, Map, Lambda Kullanımı
Python Dilinde İlişkisel ve Mantıksal Operatörleri Aynı Satırda Kullanma
Python Programlama Dilinde Koşul İfadeleri
Python Dilinde Fonksiyon Tanımlarken Yield Deyimi Kullanımı
Python Dilinde Özel Karakterleri Kullanma
Python Dilinde Hata Kontrol İşlemlerinde Raise Deyimi Kullanımı
Python Dilinde Yığın(Stack) Nesne(Object) Yaklaşımı
Python Dilinde Yapısal Metodlar İle İlgili Kurallar
Python Dilinde Fonksiyon Kullanımında Return Deyimi Özellikleri
Python Dilinde İç İçe Fonksiyon Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Üç Basamaklı Bir Sayının Onbire Bölünüp Bölünmediğini Kontrol Eden Python Uygulaması
Module 1 - Introduction to Python and computer programming Part 1 Test Yanıtları
Module 4 - Functions, tuples, dictionaries, and data processing Part 1 Test Cevapları

Yorum Ekle
   
Kötü İyi